Aktualno?ci

« wstecz

04.11.2009

Kurs: "Barwa, kszta?t, funkcja - algorytmy post?powania w stomatologii estetycznej"

Serdecznie zapraszamy na kurs organizowany przez firm? Skamex wspólnie z firm? Dentsply: "Barwa, kszta?t, funkcja - algorytmy post?powania w stomatologii estetycznej"

Kursy (jednodniowe) odb?d? si? w dniach:
27 listopada 2009 (pi?tek) w godzinach 13:00 - 20:00
28 listopada 2009 (sobota) w godzianach 9:00 - 16:00

w sali konferencyjnej firmy Skamex w Piotrkowie Trybunalskim, ul. ?elazna 3.

Prowadz?cy - dr Arkadiusz Balcerowski

Grupy 12 osobowe

Informacje na temat kursu oraz rezerwacja miejsc:
Skamex - tel. (44) 649 14 00

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa jest wniesienie op?aty za kurs w wysoko?ci 460 z?
Op?at? mo?na ui?ci? w salonie stomatologicznym Skamex, ul ?elazna 3, Piotrków Trybunalski.

W ramach op?aty uczestnicy otrzymuj? po kursie 4 strzykawki submikrohybrydowego kompozytowego materia?u wype?niaj?cego Spectrum TPH3 o warto?ci 360 z?.

Prosimy uczestników kursu o przyniesienie w?asnej turbiny typu Midwest. 

Szczegó?owy plan kursu do pobrania tutaj

 

Poprzednie aktualności: